NOTARIUSZ

Michał

Sanetra

ul. Moniuszki 9/2
44-240

Żory

tel.:
32 733 12 06, 696 683 273
fax.:
32 733 12 06
www:
michalsanetra.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek: 9:00 - 16:00
 • wtorek: 9:00 - 17:00
 • środa: 9:00 - 17:00
 • czwartek: 9:00 - 16:00
 • piątek: 9:00 - 15:00

KANCELARIA NOTARIALNA ŻORY

Notariusz Michał Sanetra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007 – 2010 odbył aplikację notarialną, zakończoną złożeniem egzaminu notarialnego. W czasie odbywania aplikacji notarialnej jak i po złożeniu egzaminu był zatrudniony w Kancelarii Notarialnej w Krakowie na stanowisku kolejno aplikanta i asesora notarialnego. Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości został powołany na stanowisko notariusza, a za siedzibę kancelarii obrał Żory. Notariusz zapewnia klientom obsługę prawną w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w oparciu o przepisy ustawy Prawo o notariacie:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Kancelaria Notarialna notariusza Michała Sanetry mieści się w samym centrum - Żory, ulica Moniuszki 9/2 (pierwsze piętro). Niedaleko budynku znajduje się parking. Czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii Notarialnej w Żorach, a poza nią jedynie gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminów i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, a w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Ponadto notariusz udziela bezpłatnych porad i informacji odnośnie sporządzanych czynności.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.